Защита на личните данни

Защита на личните данни

Екстенд ООД е регистриран администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)и гарантира, че личните данни на всички Потребители на www.extend-bg.com се обработват съгласно ЗЗЛД.

 

Обработка на личните данни е свързана със следните цели:

  • Пазаруване онлайн на продукти от www.extend-bg.com
  • Предлагане на нови продукти;
  • Промоционални инициативи;
  • Организиране на анкети и проучвания.


Данните, които подлежат на обработване, фигурират единствено в регистрационната форма. След изтичане на целта на обработка, събраните лични данни на Потребителя ще бъдат унищожени освен в случаите, когато Екстенд ООД желае да съхрани обработените лични данни като анонимни за статистически цели след изрично разрешение от страна на Комисията за защита на личните данни - КЗЛД (чл. 25 от ЗЗЛД).

 

С регистрацията си в extend-bg.com и/или в кампании и инициативи на extend-bg.com с партньори, Потребителят дава съгласието си за обработване на личните му данни съгласно посочените тук условия, както и съгласно условията в ЗЗЛД.


Създаването на акаунт чрез регистрация на www.extend-bg.com позволява на Потребителите да пазаруват лесно, удобно и приятно, да следят статуса на поръчките си, както и да съхраняват информация за желаните от тях продукти при максимална защита на въведените от тях лични данни. Всеки Потребител притежава уникален е-mail и парола, с които само той има достъп до своя профил и въведените в него данни.


Потребителят може лесно и по всяко време да осъществява достъп и да актуализира личните си данни чрез инструментите за редакция на профила си освен в случаите, когато генерираното от него съдържание и профила му са деактивирани. Информацията ще бъде обновена незабавно.


Съгласно ЗЗЛД, Потребителите на extend-bg.com имат право на достъп до отнасящи се за тях лични данни (чл. 26, ал. 1), след подаването на писмено заявление до Екстенд ООД. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. То трябва да съдържа (чл. 30, ал. 1):

 

  • Име, адрес и други данни за идентифициране на съответния Потребител;
  • Описание на искането;
  • Предпочитана форма за предоставяне на информацията по чл. 28, ал. 1;
  • Подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

 

На основание чл. 28а от ЗЗЛД, Потребителите на extend-bg.com могат да поискат по всяко време от Екстенд ООД да:

 

  • Заличи, коригира или блокира техни лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на този закон;
  • Уведоми третите лица, на които са били разкрити личните им данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

 

Потребителят носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп до чужди профили съгласно Наказателния Кодекс (Глава 9, Компютърни престъпления) и действащото законодателство на Република България.

 

Ние уважаваме неприкосновеността на личния Ви живот във връзка с това ще предприемем необходимите мерки, за да гарантираме защитата на личните Ви данни по новият регламент от 25.05.2018г.

 

1. В електронен магазин “extend-bg.com” потребителите се разделят на нерегистрирани потребители (гости) и регистрирани потребители.

Регистрираните потребители доброволно предоставят своите лични данни при регистрация в сайта.

2. Съобразно ЗЗЛД, регистрираните потребители имат право на достъп и промяна на личните си данни, както и да изискат от “extend-bg.com” да бъде закрит техният потребителски профил.

3. “extend-bg.com” има право да изпраща рекламни съобщения под формата на електронен бюлетин (newsletter) на посочения при регистрация e-mail адрес от регистрираните потребители. Регистрираните потребители имат право да се отпишат доброволно от получаване на рекламни съобщения, като за целта кликнат на линк, който се намира на някой от получените от тях електронни бюлетини.

4. “extend-bg.com” няма да предоставя личните данни на регистрираните потребители на трети лица за рекламни и промоционални цели, както и по други причини, освен ако не бъдат изискани от служби, свързани със законодателството на Република България.

5. В случай на неспазване на условията за ползване на онлайн магазин “extend-bg.com” и нарушаване на етикета, администраторите на “extend-bg.com” имат правото да ограничат достъпа до онлайн магазина на нарушителите.

6. “extend-bg.com” запазва правото си да променя настоящита политика на личните данни по всяко време, без предварително известие, като изменената политика на личните данни ще бъде публикувана на настоящата страница. Моля, проверявайте редовно раздела за нашата политика за защита на личните данни.

7. “extend-bg.com” съхранява cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на услугите си.

8. “extend-bg.com” използва инструмента Google Analytics, за да отчита посещенията в уеб сайт и поведението на потребителите.

9. Ние не носим никаква отговорност за щети, възникнали от неверни или непълни данни, предоставени от вас.

10. Тази Политика за защита на личните данни има за цел да Ви информира за използването на личните Ви данни, които се събират, когато посещавате нашия електронен магазин.

11. Нашият електронен магазин може да съдържа връзки към други уебсайтове или Вие може да сте стигнали до нашия електронен магазин чрез връзки от друг уебсайт. Трябва да знаете, че ние не носим отговорност за политиките и практиките за защита на личните данни на други уебсайтове. Подобно съдържание се регулира от техните условия за ползване и от всички други указания и информация за личните данни, които техните уебсайтове предоставят.

12. При своята регистрация Вие се задължавате да предоставите точна, вярна и пълна информация за себе си, както и да я подновявате своевременно така, че да я запазвате точна, вярна и пълна. При невярна, неточна и/или непълна информация, Вие заявявате, че сте напълно отговорен.

13. Веднъж регистрирани, Вие имате възможност по всяко време да разглеждате и променяте информацията попълнена при регистрацията.
14. Чрез регистрационната форма събираме следния тип информация:
*персонална: електронна поща, парола за достъп до сайта, Име Фамилия, Пол, Телефон, Държава, Град, адрес и пощенски код.
*неперсонална: браузърът който ползвате, URL и др.

15. Съгласявате се част от информацията да бъде използвана от “extend-bg.com” за връзка и комуникация по телефон, поща или електронна поща.

16. Вие сте отговорен за поддържането на кофиденциалност на Вашето потребителско име и парола и за всички действия, произтичащи от вашата регистрация.

 

Количка

Количката е празна.

VIDEO

Facebook